Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Valné zhromaždenie

(link na online prístup je vidno iba po prihlásení)

Valné zhromaždenie - Pozvánka

Rada SSA Vás pozýva na Valné zhromaždenie SSA (VZ), ktoré sa bude konať dňa 23.03.2022 od 15:30 hod. ONLINE formou.

Program VZ SSA:

 1. Otvorenie VZ SSA
 2. Prednáška – Slovak Pension System Overview
 3. Informácia o sylaboch SSA
 4. Informácia o kampani na podporu aktuárstva
 5. Schválenie programu VZ SSA
 6. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 7. Schválenie Rozhodnutia VZ SSA č. 2022/1 týkajúce sa členstva v spoločnosti
 8. Schválenie Procedúr na tvorbu štandardov práce člena SSA
 9. Správa kontrolóra hospodárenia o hospodárení SSA za rok 2021
 10. Schválenie výsledkov hospodárenia a plnenia rozpočtu SSA za rok 2021
 11. Správa o činnosti Rady SSA za uplynulé obdobie
 12. Aktivity disciplinárnej komisie 2022
 13. Rôzne:
  • Informácia z AAE (CPD guidelines, MRA agreement)
 14. Schválenie návrhu uznesení z VZ SSA

CPD body za účasť na VZ SSA: 2 netechnické

Zápisnice z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)

Prezentácie z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)