Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
súhlasím
Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta

Valné zhromaždenie - LINKY

(iba po prihlásení)

Valné zhromaždenie - Pozvánka

Rada SSA Vás pozýva na Valné zhromaždenie SSA (VZ), ktoré sa bude konať dňa 17.03.2021 (streda) od 15,00 hod prostredníctvom MS Teams. Súčasťou VZ bude prednáška doc. Mgr. Richarda Kollára, PhD. na tému "Dátová koronakríza".

Návrh programu VZ SSA:

  1. Otvorenie VZ SSA, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Správa hospodára a kontrolóra hospodárenia o hospodárení SSA za rok 2020
  3. Návrh na zmenu dokumentu Stanovy SSA (diskusia a schválenie)
  4. Rôzne, diskusia
  5. Schválenie návrhu uznesení VZ
  6. Záver

Návrhy na zmenu Stanov SSA Vám posielame spolu s Hospodárením za rok 2020 v prílohe tohto e-mailu. Rada SSA by Vás chcela poprosiť, aby ste si dokument s návrhom na zmenu Stanov SSA prečítali a Vaše prípadné pripomienky zaslali najneskôr do 12.03.2021 na zanechalova@gmail.com. Vzhľadom na vzdialený spôsob organizácie VZ nebudú pripomienky doručené po termíne brané do úvahy.

Za účasť na VZ budú pridelené 2 netechnické CPD body.

Svoju účasť na VZ prosím potvrďte do 15.03.2021, po prihlásení sa do členskej zóny v časti kalendár udalostí www.aktuar.sk/sk/kalendar-udalosti/. Upozorňujeme, že neprihláseným členom nebude zaslaný link na online stretnutie.

Rada SSA Vám tiež pripomína prebiehajúcu možnosť návrhu nominácií do orgánov SSA, ktorými sú:

– členovia rady a predseda spoločnosti,
– členovia disciplinárnej komisie,
– kontrolór hospodárenia spoločnosti.

a to do 20.02.2021 prostredníctvom e-mailu na tajomnik@aktuar.sk.

Zápisnice z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)

Prezentácie z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)