Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Slovenská spoločnosť aktuárov

E-mail

predseda@aktuar.sk

Telefonický kontakt

0915 116 669

Registračné údaje

Slovenská spoločnosť aktuárov
Žitná 14/b
836 01 Bratislava

Občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-115 04-2
IČO: 31816258
DIČ: 2021674589

Bank account

Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava
IBAN: SK77 3100 0000 0040 0093 4901
BIC: LUBASKBX

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 4000934901/3100
IBAN: SK77 3100 0000 0040 0093 4901
BIC: LUBASKBX

Členské príspevky

Variabilný symbol: Členské číslo
Popis: meno a rok, za ktorý sa platí príspevok