Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Rada SSA

Rada je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti v období medzi troma za sebou nasledujúcimi riadnymi valnými zhromaždeniami a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.


Priority Rady SSA

Rada SSA sa zhodla na týchto hlavných prioritách:

Ako aj ďalších prioritách:

Každá z priorít má v Rade minimálne jedného vlastníka, ktorý pre prioritu definuje zodpovedajúce úlohy, koordinuje prácu ďalších členov Spoločnosti a sám aktívne na úlohách pracuje a zároveň informuje Radu o stave plnenia týchto úloh.

Ak Vás niektorá z priorít zaujala a chceli by ste s jej realizáciou pomôcť, budeme veľmi radi ak sa nám ozvete emailom na adrese predseda@aktuar.sk


Členovia Rady SSA

Jozef Zelina

Predseda Rady SSA

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Zuzana Weber

Podpredseda Rady SSA

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Jana Bekényi

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Jozef Hančár

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Adriana Harmanová

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Pavel Kočí

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Marek Šipicki

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Tünde Tarcsiová

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA

Iveta Uhrová

Prax

Členstvo a doterajšia aktivita v SSA