Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre IFRS17

Ciele

  1. Príprava členov SSA na profesionálne zvládnutie akuárskych oblastí v implementácii IFRS17.
  2. Vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu aktuárskych aspektov vykazovania poistných zmlúv podľa štandardov IFRS 17, ISAP4 a iných relevantných medzinárodných štandardov.
  3. Tvorba slovenskej verzie aktuárskeho štandardu “ISAP4”.
  4. Pravidelné informovanie členov SSA o vývoji implementácie IFRS 17 z aktuárskej perspektívy a zdieľanie dostupných materiálov minimálne raz ročne. Napríklad formou komunikácie členom, IAN, prezentácie, krátke správy, príprava zjednodušených štúdií t.j. modelových alebo ilustratívnych príkladov pre aktuársku prax.

Členovia

Jozef Hančár (vedúci)
Mária Kamenárová
Tatiana Tkáčová
Mariana Živčáková
Petr Sotona
Adriana Harmanová

Viac informácií na samostatnej stránke.

Pracovná skupina pre propagáciu aktuárstva

CIELE

  1. Zvýšenie povedomia o aktuárskej profesii u laickej aj odbornej verejnosti.
  2. Zvýšenie záujmu o štúdium aktuárstva.

ČLENOVIA

Michal Páleš (vedúci)
Petra Uhrinová (materská dovolenka)
Tomáš Osička
Gábor Szűcs
Lenka Neštická

Viac informácií na samostatnej stránke.