Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Komisie SSA

Disciplinárna komisia

Úlohou disciplinárnej komisie je prijímanie podnetov a sťažností na členov spoločnosti a v prípade ich opodstatnenosti podávanie návrhu na začatie disciplinárneho konania. > Viac o komisii

Komisia pre vzdelávanie

Zámerom komisie je podporovať a presadzovať rozvoj a udržiavanie aktuárskeho vzdelávania a k tomu potrebných štandardov vrátane kontinuálneho profesionálneho vzdelávania (Continuing Professional Development CPD).
> Viac o komisii

Komisia pre profesionalizmus

Úlohou Komisie pre profesionalizmus je poskytovanie rád a pomoci členom SSA v súvislosti s profesionalizmom. Komisia poskytuje pomoc na dôvernej báze.
> Viac o komisii

Komisia pre štandardy

Žiadosť o prípravu nového štandardu práce alebo o úpravu už existujúceho štandardu musí byť adresovaná Komisii SSA pre štandardy práce. Komisia, minimálne trojčlenná, je menovaná a odvolávaná radou. Komisia spolu s radou rozhodne, či je vhodné začať proces prípravy resp. úpravy štandardu. Pri kladnom rozhodnutí komisia zaháji nasledujúcu procedúru. Vo všeobecnosti komisia sama rozhodne, či je potrebné pripraviť návrhy na širokú diskusiu týkajúcu sa nového štandardu práce. Rada ju o to môže požiadať.

V prípade kladného rozhodnutia komisia zostaví pracovnú skupinu členov SSA, ktorá sa bude danej otázke venovať alebo poverí už existujúcu pracovnú skupinu zostavením návrhu otázok a problémov, ktoré budú publikované na verejnú diskusiu. Vedúci tejto pracovnej skupiny môže úlohami poverovať ostatných členov a v prípade potreby pozvať na spoluprácu aj osoby mimo aktuárskej profesie. Zodpovedá za procedúru prípravy štandardov až do predloženia návrhu na prerokovanie do komisie. Rada môže ovplyvňovať aj zastaviť tento proces.

Zástupcovia SSA v komisiách medzinárodných aktuárskych spoločností

International Actuarial Association

Accreditation - G. Luffrum
Actuarial Standards - bez zástupcu
Advice and Assistance - J. Kľúčovská
Audit and Finance - T. Tkáčová
Education - J. Brtáňová
Enterprise and Financial Risk - R. Pavlovský
Health - bez zástupcu
General Insurance - bez zástupcu
Insurance Accounting - T. Tkáčová
Insurance Regulation - bez zástupcu
Pensions and Employee Benefit - M. Kosztolányi
Professionalism - P. Gašpar
Scientific - bez zástupcu
Social Security Committee - M. Kosztolányi

Actuarial Association of Europe

Standards, Freedoms and Professionalism - M. Kamenárová
Insurance - M. Kamenárová
Pensions - M. Kosztolányi
Investment and Financial Risk - J. Kľúčovská
Education -  J. Brtáňová

European Actuarial Academy

Advisory board - bez zástupcu