Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
súhlasím
Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta

Valné zhromaždenie

Najbližšie Mimoriadne valné zhromaždenie, spojené so seminárom o profesionalizme, sa bude konať dňa 30.03.2020 (pondelok) o 16,00 hod. v Hoteli Saffron v Bratislave.

Návrh programu VZ SSA:

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti aktuárov, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľa zápisnice – pokračovanie
 2. Prezentácia na povinný štandard SSA č. 6: Programy riadenia rizík na úrovni podniku (ERM) a Základné poistné princípy IAIS
 3. Informácia o hosťovaní jarného stretnutia AAE komisií v Bratislave, Pozvánka na AAE Spring meeting seminár
 4. Správa o činnosti Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov za uplynulé obdobie
 5. Správa o činnosti ostatných komisií (Komisia pre vzdelávanie, Komisia pre profesionalizmus, atď.) vrátane prehľadu o plnení CPD bodov a hodnotenie seminára pre profesiolanizmus)
 6. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie
 7. Schválenie PŠ SSA č. 6
 8. Schválenie výšky členských prípsevkov na rok 2020
 9. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 10. Správa hospodára a kontrolóra hospodárenia o hospodárení Slovenskej spoločnosti aktuárov za rok 2019
 11. Schválenie návrhu uznesení
 12. Záver

Materiály k VZ (Návrh na povinný štandard SSA č.6, návrh na rozpočet pre rok 2020, návrh členských prípevkov pre rok 2020) ktoré budú na VZ schvaľované si možte pozrieť tu: VZ_SSA_30_03_2020 Rada SSA by Vás chcela poprosiť, aby ste si dokumenty prečítali a Vaše prípadné pripomienky zaslali čo najskôr.

Predseda komisie pre štandardy je Pavel Koči, preto prosím svoje pripomienky k návrhu povinného štandardu SSA č.6 prosím zasielajte na adresu pavel.koci@gmail.com. Rada SSA by chcela zdôrazniť, že žiadne závažné pripomienky prednesené až na VZ nebudú akceptované. Týmto Vás zároveň prosíme, aby ste si dokument prečítali a Vaše prípadné pripomienky zaslali čo najskôr.

Medzi materiálmi nájdete tiež pozvánku na Seminár Slovenskej spoločnosti aktuárov.

Za účasť na VZ budú pridelené 2 netechnické CPD body.

Svoju účasť na VZ prosím potvrďte do 27.03.2020 prostredníctvom stránky SSA v časti Vzdelávanie/Registrácia na aktivity

Zápisnice z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)

Prezentácie z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)